Dobrý den, naši sportovní přátelé.

Bohužel v minulém týdnu, nám byl z garáže ukraden traktor na sekání trávy + další příslušenství. Jelikož tráva na hřišti právě roste jako z vody, jsme nuceni okamžitě zakoupit nový traktor. Pro klub je to však neplánovaný velký finanční výdaj, proto jsme se rozhodli Vás oslovit a požádat o finanční dar na nákup traktoru nového. Pokud se rozhodnete klub podpořit a darovat libovolnou finanční částku, může poslat peníze na účet TJ, vedený u Fio banky, a.s. 2201550585/2010, variabilní symbol: 10222. Tento dar si lze následně uplatnit v daňovém přiznání ke snížení základu daně z příjmů.
Potvrzení o finančním daru bude na požádání vystaveno pro každého dárce elektronicky. Ti, kteří budou chtít zaslat potvrzení o daru, uvedou ve zprávě pro příjemce svůj kontaktní email.

Všem předem děkujeme za podporu

 

Výbor TJ Sokol Řepy

Více také na :  http://www.fotbalrepy.cz/2020/05/zadost-o-financni-dar/