MĚSÍČNÍ  PŘÍSPĚVKY  VŠECH  HRÁČŮ:    300,-  (do 20. v každém měsíci)

POLOLETNÍ  PŘÍSPĚVKY  REGISTROVANÝCH  HRÁČŮ DO TJ SOKOL ŘEPY: 

do 25.9.2017:    1.400,-

POLOLETNÍ  PŘÍSPĚVKY  NEREGISTROVANÝCH  HRÁČŮ DO TJ SOKOL ŘEPY:

 do 25.9.2017:      250,-

 

Číslo účtu: 215594133/0600