Žádáme všechny rodiče a fanoušky, aby dodrželi nařízení FAČR a utkání sledovali bohužel pouze z „poza plotu“. V případě, že chce být někdo přítomen na utkání v areálu hřiště a má platné ID FAČR, tak mi to napište do SMS a já vás napíšu jako pořadatele, dostanete vestu pořadatele a můžete být přímo na hřišti  viz informace níže.

 

NAŘÍZENÍ FAČR K ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR:

Vážení,

s ohledem na přijetí vládního mimořádného opatření ze dne 30. září 2020 č. 958 platí následující zvláštní podmínky pro konání fotbalových utkání:

  1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).
  2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
    1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
    2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.
  3. Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky.
  4. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.  
  5. Tato pravidla se mohou měnit i s ohledem na avizované zpřísnění, které bude ze strany orgánů státní moci oznámeno tento pátek.

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6